Τύπος ΕπάνωAρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
Εξέταση Προόδου ΜΙΙ 23-24 εαρ - eclass.xlsx 16.72 KB7/5/24
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ Α_Β ΤΑΞΗ 882.03 KB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Γ ΤΑΞΗ 3.31 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Γ ΤΑΞΗ 3.42 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Δ ΤΑΞΗ 4.95 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Δ ΤΑΞΗ 758.38 KB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ε ΤΑΞΗ 5.73 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ε ΤΑΞΗ 4.04 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 3.66 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤ ΤΑΞΗ 6.1 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤ ΤΑΞΗ 6.98 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤ ΤΑΞΗ 5.43 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤ ΤΑΞΗ 3.25 MB13/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α ΤΑΞΗ 4.48 MB29/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β ΤΑΞΗ 5.06 MB29/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΤΑΞΗ 3.05 MB29/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δ ΤΑΞΗ 4.83 MB29/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ε ΤΑΞΗ 5.8 MB29/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤ ΤΑΞΗ 12.07 MB29/5/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ_ ΑΞΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 139 KB3/6/24
ΠΠΠ.png 113.06 KB4/4/20
ΠΓΓ.png 209.53 KB4/4/20
διχοτόμος.png 101.11 KB4/4/20
μεσοκάθετος.png 344.22 KB4/4/20
ΠΓΠ.png 262.68 KB4/4/20
περιγεγραμμένος κύκλος.png 272.17 KB12/4/20
εγγεγραμμένος κύκλος.png 193.98 KB12/4/20
ορθόκεντρο.png 290.33 KB12/4/20
άθροισμα γωνιών τριγώνου.png 109.23 KB12/4/20
Παραλληλία (Ι).png 123.72 KB12/4/20
Παραλληλία (ΙΙ).png 124.75 KB12/4/20
κέντρο βάρους.png 127.36 KB12/4/20
Τα 5 αιτήματα.png 119.46 KB12/4/20
θεώρημα εξωτερικής γωνίας τριγώνου.png 93.88 KB12/4/20
Σχέσεις πλευρών και γωνιών σε τρίγωνα.png 156.41 KB12/4/20
παραλληλόγραμμο.png 89.19 KB3/5/20
Ρόμβος Ορθογώνιο Τετράγωνο.png 142.06 KB3/5/20
πλήθος διαγωνίων, άθροισμα εωτερικών κια εξωτερικών γωνιών πολυγώνου.png 120.34 KB3/5/20
ισεμβαδικότητα.png 64.49 KB5/5/20
εμβαδόν ορθογωνίου.png 129.37 KB5/5/20
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και λοξό.png 25.67 KB5/5/20
το πυθαγόρειο (1).png 66.89 KB5/5/20
πυθαγόρειο (2).png 88.02 KB5/5/20
διπλασιασμός τετραγώνου.png 54.36 KB10/5/20
πυθαγόρειο (3) (κινεζική απόδειξη).png 48.3 KB10/5/20
Κριτήρια Ομοιότητας.png 119.89 KB13/5/20
Θεώρημα του Θαλή (λεγόμενο).png 54.17 KB13/5/20
Μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο.png 114.95 KB13/5/20
Θεώρημα των διχοτόμων.png 56.03 KB19/5/20
θεώρημα της οξείας γωνίας σε οξυγώνιο.png 66.14 KB19/5/20
Θεωρήματα οξείας και αμβλείας γωνίας σε αμβλυγώνιο.png 87.97 KB19/5/20
Ακέραια και κλασματικά μήκη στους αρχαίους Έλληνες.png 55.01 KB26/5/20
Κλασματικά μήκη στους αρχαίους Έλληνες.png 77.53 KB26/5/20
μήκη άρρητα.png 42.76 KB26/5/20
Το θεώρημα της διαμέσου.png 95.18 KB26/5/20
χρυσή τομή.png 92.51 KB26/5/20
κύκλος (νέο).png 122.09 KB27/5/20
εφαπτομένη προς κύκλο.png 78.71 KB27/5/20
Μήκος περιφέρειας, εμβαδόν κύκλου.png 61 KB27/5/20
κανονικό εγγεγραμμένο εξάγωνο, τρίγωνο.png 105.03 KB27/5/20
Σχέσεις και συναρτήσεις.png 102.77 KB24/3/21
Συναρτήσεις επί και 1-1..png 116.16 KB24/3/21
επί, Ι.png 95.84 KB31/3/21
επί, ΙΙ.png 144.49 KB31/3/21
ισεμβαδικότητα 21.png 67.57 KB18/5/21
Κινέζικη απόδειξη Πυθαγορείου.png 67.57 KB18/5/21
Παράλληλος προς μία πλευρά τριγώνου και ομοιότητα.pdf 434.1 KB13/5/20
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗ 1.6 MB5/6/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗ 4.91 MB5/6/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ 1.81 MB5/6/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗ 2.74 MB5/6/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ε ΤΑΞΗ 3.82 MB5/6/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤ ΤΑΞΗ 2.52 MB5/6/21
ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 120.5 KB5/6/21
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ.docx 14.2 KB4/4/20
Κριτήρια ισότητας τριγώνων.docx 15.02 KB4/4/20
Πλήθος διαγωνίων, άθροισμα γωνιών πολυγώνου.docx 17.03 KB3/5/20
πληθικοί αριθμοί συναρτήσεων μεταξύ μικρών συνόλων.docx 139.26 KB30/3/21
Πληθικοί διαφόρων συνόλων, I.docx 18.06 KB30/3/21
Καρτεσιανός πολλαπλασιασμός.docx 14.47 KB30/3/21
Επί συναρτήσεις, ειδικές περιπτώσεις..docx 15.73 KB31/3/21
Επί συναρτήσεις (γενικός τύπος).docx 169.58 KB6/4/21
Επαναληπτικό μάθημα πλήθος συναρτήσεων.docx 17.36 KB7/4/21
τύποι πλήθους διαγωνίων και αθροίσματος γωνιών νγώνου.docx 14.19 KB12/5/21
τύποι εμβαδών.docx 12.61 KB4/5/22
ΣΥΝΟΛΑ, Ι & II.docx 164.02 KB18/10/23
Διατάξεις και Συνδυασμοί (2).docx 66.33 KB8/11/23
Η ύλη στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤ@ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΠΡΟΟΔΟ.docx 14.13 KB23/1/24
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΙΙ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤ@ που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΨΕΙ ΠΡΟΟΔΟ.docx 16.19 KB23/1/24
ΣΥΝΟΛΑ, ΙΙΙ 2023-4.docx 76.22 KB20/3/24
ΣΥΝΟΛΑ, Ι & II (3).doc 1.4 MB29/3/24