Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πολιτική Απορρήτου

The Privacy Policy governs the procedures by which the University of Thessaly collects, uses, manages or shares information and personal data from Users who visit the Website or the relevant Websites of the Services that the company provides.

Personal information

We may collect personally identifiable information from Users who visit our Site or use our Services when visitors choose to fill out a form, or respond to a survey in connection with other activities, Services, Functions or resources available from Our website or the Services we provide . Name, email address or phone number may be requested from Users on a case-by-case basis. However, Users may visit our Website anonymously. We may on occasion collect personal information from users only if they voluntarily submit it to us. Users can always refuse to provide information about certain activities related to eClass Website or its Services.

Non-Personally Identifiable Information

We may collect non-personally identifiable information about users when they interact with our Website or Services. Non-personal information may include browser, computer type and technical information about the User's visit.

Browser cookies

The company's Website and the related Websites of the Services it provides may use "cookies" to improve the User's navigation experience. The user's browser stores cookies on the hard drive of his computer, to store information about his navigation on the Website and sometimes to track information about them. The User can choose to set his web browser to refuse cookies or to notify him when cookies are sent. If you choose not to receive cookies, then the experience of navigating the Website of eClass, may be degraded and they may not be able to see some part of the content.

How we use the collected information

The University of Thessaly may collect and use Users' personal information for the following purposes:

 • To visit and use our Website and Services
  They may be needed for the correct display of your information on the Website and Services pages.
 • To improve customer service
  The information you provide helps us respond more efficiently to the service and support needs of Users.
 • Customization of Users' experience
  We may use this information for a personalized navigation experience on the Website and the Services provided.
 • To send periodic e-mails
  We may use the e-mail address to be used in relevant responses to your inquiries, questions and/or other requests.

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγών και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον Ιστοχώρο μας και στα πληροφοριακά συστήματα των Υπηρεσιών μας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν εμπορευόμαστε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα με κανένα ιδιώτη ή φορέα. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να μοιραστούμε συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες, που δεν συνδέονται με ουδεμία προσωπική πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με Χρήστες ή επισκέπτες του Ιστοχώρου και των Υπηρεσιών μας, με αξιόπιστους συνεργαζόμενους φορείς ή εταιρίες.

Ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία

Αποστέλλονται, αν ο Χρήστης αποφασίσει να συμμετάσχει σε κάποια λίστα αλληλογραφίας, που περιλαμβάνει νέα της εταιρείας, ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες κλπ. Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από κάποια λίστα αλληλογραφίας και να μην λαμβάνει μελλοντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βρίσκει τις σχετικές λεπτομερείς οδηγίες διαγραφής στο κάτω μέρος κάθε σχετικού email, ενώ μπορεί και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Οι χρήστες μπορούν να βρουν διαφήμιση ή άλλο περιεχόμενο στους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους διαφημιζόμενους, τους χορηγούς, τους δικαιοπαρόχους και άλλα τρίτα μέρη που ίσως να επισκεφθούν αν επιλέξουν κάποιο σύνδεσμο του Ιστοχώρου. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστοχώρους, ενώ το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για κανένα λόγο για κάποιον Ιστοχώρο τρίτου. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ιστοχώροι ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν διαρκώς. Αυτοί οι ιστοχώροι τρίτων και οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τις πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Περιήγηση και αλληλεπίδραση σε οποιονδήποτε άλλο ιστοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ιστοχώρων που έχουν σύνδεσμους προς τον Ιστοχώρο της πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της, υπόκεινται στους όρους και τις πολιτικές του εκάστοτε συγκεκριμένου Ιστοχώρου τρίτου.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Πέρα από τη σχετική αλλαγή στη σχετική ιστοσελίδα του Ιστοχώρου μας, συνήθως ενημερώνουμε σχετικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των Ανωτέρω Όρων

By using this Website, you agree to this policy. If you do not agree with this policy, please do not use our Website and the Services offered. The continuation of the use of the Website and the Services of the University of Thessaly after the registration of the changes of this policy and the relevant information of the Users, assumes that they accept the policy changes from time to time.

Contact

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at eclasshelp@uth.gr