Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Η νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass (https://eclass.uth.gr/) λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης. Το νέο eClass περιλαμβάνει όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων του ΠΘ που λειτουργούν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όλοι οι φοιτητές (ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλιοί) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην πλατφόρμα.

Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του Ιδρύματος παρακαλούνται όπως πλέον χρησιμοποιούν αποκλειστικά την πλατφόρμα https://eclass.uth.gr/ για να αναρτούν και να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό, για την έκδοση ανακοινώσεων και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές λειτουργίες του συστήματος.

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) του Συμβουλίου Ένταξης στείλτε e-mail:  α) στο eclasshelp-gaiopolis@uth.gr για τα Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, β) στο eclasshelp-lamia@uth.gr για τα Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας [Λαμία])

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών επικοινωνήστε με το eclasshelp@uth.gr

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 -

    Όταν μια εργασία έχει χαρακτηριστικά Turnitin, ενδέχεται οι φοιτητές μετά την υποβολή της, να μην βλέπουν ότι έχει υποβληθεί.

    Στην περίπτωση αυτή μπορούν να κατεβάσουν την απόδειξη υποβολής της μπαίνοντας στην εργασία και με το τελευταίο δεξιά εικονίδιο (μαύρη σελίδα) το οποίο περνώντας το ποντίκι από πάνω του γράφει "Download digital Receipt for: Όνομα Αρχείου".