Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ορισμός νέου συνθηματικού

Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χρησιμοποιούν τα στοιχεία του λογαριασμού (username και password) που έχουν προμηθευτεί από την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας https://it.uth.gr

Προσοχή: Οι χρήστες για να έχουν πρόσβαση πρέπει να πραγματοποιήσουν μια φορά εγγραφή στην πλατφόρμα, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες της κατηγορίας τους (Φοιτητές ή Διδάσκοντες)

Αν έχετε κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα του eClass και δεν μπορείτε να συνδεθείτε, επικοινωνήστε με το ithelp@uth.gr για να αλλάξετε συνθηματικό.