Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου (Φοιτητή)
Σύνδεση με Ιδρυματικό Λογαριασμό:

Όλοι οι φοιτητές (ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλιοί) θα πραγματοποιήσουν
Εγγραφή-Πιστοποίηση με χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού στην πλατφόρμα.
Η χρήση των ιδρυματικών στοιχείων είναι υποχρεωτική.
Ο όρος ιδρυματικά στοιχεία αφορούν τα στοιχεία που έχετε προμηθευτεί από το Πανεπιστήμιο. Παράδειγμα
Ονοματεπώνυμο: Παπαδόπουλος Νικόλαος
Όνομα χρήστη: papadopoulos
Κωδικός email: *****
Ιδρυματικό Email Πανεπιστημίου: papadopoulos@uth.gr

Το Όνομα χρήστη (username) είναι το πρώτο μέρος από το ιδρυματικό σας email πχ. papadopoulos
Το συνθηματικό (password) είναι ο κωδικός που έχετε για το ιδρυματικό σας email.
Δοκιμάστε την επικοινωνία με το κέντρο δικτύων για βοήθεια με τα στοιχεία σας.

Οι φοιτητές που ΔΕΝ μπορούν να συνδεθούν και έχουν λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο, παρακαλούμε επιλέξτε την υπερσύνδεση που ακολουθεί.
Πιστοποίηση με χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Εκπαιδευτή (Διδάσκοντα)
Η αίτηση που ακολουθεί αφορά μόνο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αίτηση Νέου Λογαριασμού ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ