Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση με χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού)

Το Όνομα χρήστη (username) είναι το πρώτο μέρος από το ιδρυματικό σας email πχ. papadopoulos
Το συνθηματικό (password) είναι ο κωδικός που έχετε για το ιδρυματικό σας email.
Δοκιμάστε την επικοινωνία με το κέντρο δικτύων για βοήθεια με τα στοιχεία σας.