Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αίτηση εγγραφής εκπαιδευτή

Αν επιθυμείτε να έχετε πρόβαση στην πλατφόρμα με δικαιώματα χρήστη - εκπαιδευτή, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση. Η αίτηση θα σταλεί στον υπεύθυνο διαχειριστή ο οποίος θα δημιουργήσει το λογαριασμό και θα σας στείλει τα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
To Όνομα χρήστη (username) είναι το πρώτο μέρος από το ιδρυματικό σας email πχ. username@uth.gr
Στο πεδίο email δηλώνετε αυστηρά το ιδρυματικό σας email στην μορφή username@uth.gr
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με λογαριασμούς αλληλογραφίας εκτός Πανεπιστημίου
Για να δημιουργήσετε Ιδρυματικό λογαριασμό παρακαλούμε ακολουθήστε την υπερσύνδεση https://it.uth.gr/services/password-acquisition