Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αναβάθμιση και σύνδεση eClass με Turnitin
Στο τέλος Νοεμβρίου θα γίνει αναβάθμιση της νέας πλατφόρμας eClass (https://eclass.uth.gr/) στην τελευταία έκδοση και από την 2/12/2019 θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση του eClass με τη διαδικτυακή υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής Turnitin (έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι αναγκαίες τεχνικές δοκιμές και προετοιμάζονται οι σχετικοί οδηγοί χρήσης). Αυτό σημαίνει ότι μέσω του υποσυστήματος Εργασίες του νέου eClass (https://eclass.uth.gr/) θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους εργασίες από τους ίδιους τους φοιτητές και αυτόματα θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος από το Turnitin τα αποτελέσματα του οποίου θα είναι προσβάσιμα μέσω του συστήματος eClass (υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτής θα έχει χρησιμοποιήσει το υποσύστημα Εργασιών του eClass). Αναλυτική Ανακοίνωση


Η νέα πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass (https://eclass.uth.gr/) λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το νέο eClass περιλαμβάνει όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων του ΠΘ που λειτουργούν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (http://www.uth.gr/academics/schools-departments).

Όλοι οι φοιτητές (ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλιοί) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην πλατφόρμα.

Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του Ιδρύματος παρακαλούνται όπως πλέον χρησιμοποιούν αποκλειστικά την πλατφόρμα https://eclass.uth.gr/ για να αναρτούν και να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό, για την έκδοση ανακοινώσεων και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές λειτουργίες του συστήματος.

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) του Συμβουλίου Ένταξης στείλτε e-mail:  α) στο eclasshelp-gaiopolis@uth.gr για τα Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, β) στο eclasshelp-lamia@uth.gr για τα Π.Σ. του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας [Λαμία])

Για τεχνική υποστήριξη σχετικά με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα σπουδών επικοινωνήστε με το eclasshelp@uth.gr