Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Από 26/8/2019 το προηγούμενο eClass λειτουργεί πλήρως από τη διεύθυνση: http://archive.eclass.uth.gr - παρακαλούμε χρησιμοποιείστε αυτή τη διεύθυνση για να κατεβάσετε υλικό, να ανεβάσετε αρχεία και γενικά για οποιαδήποτε χρήση του συστήματος κάνατε μέχρι σήμερα.

Οι φοιτητές που αναζητούν υλικό για τις εξετάσεις (ύλη, ασκήσεις, εργασίες, σημειώσεις) θα πρέπει να το αναζητήσουν στην προηγούμενη έκδοση του eClass στην διεύθυνση http://archive.eclass.uth.gr με τους κωδικούς που διέθεταν.

Παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία το νέο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την παρούσα ιστοσελίδα: https://eclass.uth.gr. Το νέο eclass περιλαμβάνει όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων του ΠΘ που θα λειτουργήσουν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (http://www.uth.gr/academics/schools-departments), δηλ. μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.