Αναπλήρωση εργαστηρίου 13/12/2021
- Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2021 - 9:15 μ.μ. -

Την Παρασκεύη 17/12/2021 το εργαστήριο Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Ζυμούμενων Τροφίμων αναβάλλεται. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13/12/2021 14:00 - 17:00.