Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξετάσεις Θεωρίας Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ζυμούμενων Τροφίμων  (έχει λήξει

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη: 17/9/21, 4:00 μ.μ.
Λήξη: 17/9/21, 4:15 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 4/10
Εξετάσεις Θεωρίας Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ζυμούμενων Τροφίμων  (έχει λήξει

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη: 9/7/21, 3:15 μ.μ.
Λήξη: 9/7/21, 3:30 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 4/10
Εξετάσεις Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ζυμούμενων Τροφίμων  (έχει λήξει

Ερωτήσεις χωρίς αρνητική βαθμολογία με μία σωστή απάντηση

Έναρξη: 15/6/21, 10:15 π.μ.
Λήξη: 15/6/21, 10:30 π.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 2/10
Εξετάσεις Θεωρίας "Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Ζυμούμενων Τροφίμων"  (έχει λήξει

Ερωτήσεις επιλογής με μία σωστή απάντηση, χωρίς αρνητική βαθμολογία

Έναρξη: 5/2/21, 4:15 μ.μ.
Λήξη: 5/2/21, 4:30 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 6/10
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΥΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  (έχει λήξει

Ερωτήσεις επιλογής, χωρίς αρνητική βαθμολογία

Έναρξη: 26/1/21, 11:10 π.μ.
Λήξη: 26/1/21, 12:50 μ.μ.
Προσπάθειες: 13/15
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι