ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΥΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΤΣΑΓΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -