Ανακοίνωση εξετάσεων Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ζυμούμενων Τροφίμων
- Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 - 6:31 μ.μ. -

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου στις 26/1 θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας του eclass (από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ) με έναρξη στις 11:10 και λήξη στις 11:30. Παρακαλούνται οι φοιτητές στις 11:00 να συνδεθούν παράλληλα και στην πλατφόρμα του MS TEAMS με κωδικό vecqcc9 ώστε να υπάρχει ταυτόχρονα ενδοεπικοινωνία με τον διδάσκοντα για επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.