Ανακοίνωση για τις εξετάσεις και την εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Ζυμούμενων Τροφίμων"
- Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 - 6:32 μ.μ. -

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι ότι περιλαμβάνεται στα συνημμένα έγγραφα των σημειώσεων και παρουσιάσεων της θεωρίας, καθώς και του εργαστηρίου (αντίστοιχα).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή καρτέλα για τη θεωρία και για το εργαστήριο του μαθήματος, θα γίνουν και οι δύο εξετάσεις του μαθήματος μέσα από την ίδια καρτέλα του eclass (μέσα από τις "Ασκήσεις"). Για την επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδέονται την ημέρα και ώρα έναρξης της εξέτασης και στο MS TEAMS του μαθήματος με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει ανακοινώσει η γραμματεία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας με τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η καθαρή διάρκεια της κάθε εξέτασης θα είναι 20 λεπτα.