Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (έχει λήξει)

ΘΕΜΑ 4

ΜΟΝΑΔΕΣ : 2,5

Έναρξη: 12/9/22, 12:15 μ.μ.
Λήξη: 12/9/22, 12:35 μ.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (έχει λήξει)

ΘΕΜΑ 3

ΜΟΝΑΔΕΣ : 2,5

Έναρξη: 12/9/22, 11:50 π.μ.
Λήξη: 12/9/22, 12:10 μ.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (έχει λήξει)

ΘΕΜΑ 2

ΜΟΝΑΔΕΣ: 2,5

Έναρξη: 12/9/22, 11:25 π.μ.
Λήξη: 12/9/22, 11:45 π.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (έχει λήξει)

ΘΕΜΑ 1

ΜΟΝΑΔΕΣ : 2,5

Έναρξη: 12/9/22, 11:00 π.μ.
Λήξη: 12/9/22, 11:20 π.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ  (έχει λήξει)

ΘΕΜΑ 1

ΜΟΝΑΔΕΣ : 10

Έναρξη: 12/9/22, 9:00 π.μ.
Λήξη: 12/9/22, 9:45 π.μ.
Διάρκεια: 45 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι