ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιγραφή

Τεχνική Μετρήσεων,Σφάλματα Μετρήσεων,Όργανα Μετρήσεων,Μετρούμενα Μεγέθη Μηχανολογικού Ενδιαφέροντος,Ανοχές Συναρμογών,Τραχύτητα και Μέτρηση Τραχύτητας,Τυποποίηση και Έλεγχος Σπειρωμάτων

Ενότητες

Τυχαία και Συστηματικά Σφάλματα

Θεωρία Σφαλμάτων

Διάδοση Σφαλμάτων

Σχετικά Σφάλματα

Πολλαπλά Σφάλματα&amp

Απόρριψη Μετρουμένων Τιμών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -