Τύπος ΚάτωAρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
ΜΑΘΗΜΑ 7:MOOC  22/11/22 
ΜΑΘΗΜΑ 2  19/10/22 
ΜΑΘΗΜΑ 1  19/10/22 
Θεωρίες μάθησης και γνωστικές θεωρίες --- Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  11/11/20 
ΜΑΘΗΜΑ 3: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ  26/10/22 
Μεικτή Μάθηση και Εκπαιδευτικά Μοντέλα  21/12/20 
ΜΑΘΗΜΑ 4: ΠΡΟΣΒΑΣΗ  4/11/22 
ΜΑΘΗΜΑ 5 STEM  10/11/22 
ΜΑΘΗΜΑ 6: ΦΟΡΗΤΕΣ  16/11/22 
Κινητοποίηση και αυτορρύθμιση  12/11/20 
ΜΑΘΗΜΑ 8:ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ  30/11/22 
ΜΑΘΗΜΑ 9: ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  30/11/22 
ΜΑΘΗΜΑ 10 Μοντελα μεικτης  16/12/22 
ΜΑΘΗΜΑ 11: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  13/1/23 
Educative Curricula  24/1/23 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠ ΥΛΙΚΟΥ  24/1/23 
Οδηγίες προετοιμασίας για το περιβάλλον δημιουργίας animation 163.34 KB23/4/21
Σχεδίαση και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού 1.74 MB9/1/21
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 372.66 KB19/12/20
Μοντελοποίηση στη διδασκαλία και στη μάθηση 171.27 KB19/12/20
Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 550.88 KB19/12/20
Βιβλίο για την παρουσίαση πληροφορίας απο τον Tufte (εξαιρετικος συγγραφέας)_2006 26.07 MB12/11/20
Βιβλίο για την παρουσίαση πληροφορίας απο τον Tufte (εξαιρετικος συγγραφέας)_1990 36.49 MB12/11/20
Ευανάγνωστο και κατατοπιστικό βιβλίο για τη σχεδίαση δικτυακών τόπων 8.5 MB12/11/20
Πρακτικά συνεδρίου Ρόδου 2018 _διδακτικο υλικο 8.45 MB11/11/20
Πρακτικά συνεδρίου Ρόδου 2016 _διδακτικο υλικο 12.24 MB11/11/20
Πρακτικά συνεδρίου Ρόδου 2014 _διδακτικο υλικο 20.27 MB11/11/20
Μαθημα 1: Εισαγωγή 3.05 MB19/10/22
Παρουσίαση_ Κόλλιας 4.49 MB12/11/20