Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  (DIAE_P_182)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  (DIAE_P_183)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ  (DIAE_P_187)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Νομοθεσία και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (DIAE_P_184)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στρατηγικές Μάρκετινγκ Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  (DIAE_P_185)Κωνσταντίνος Πολύμερος
Σύσταση, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Διατροφική Αξία Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης  (DIAE_P_181)ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ