Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαχείριση Διακινδύνευσης Οδικών Υποδομών από Φυσικά Φαινόμενα  (DIAE_P_178)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Διαχείριση Κινδύνου Πλημμυρών και Διάβρωσης  (DIAE_P_173)ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Διαχείριση Υδατικών Πόρων-Εκτίμηση Υδρολογικής Διακινδύνευσης  (DIAE_P_172)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων  (DIAE_P_171)ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων  (DIAE_P_176)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εφαρμοσμένη Γεωτεχνική-Διαχείριση Κατολισθητικών Φαινομένων  (DIAE_P_174)ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οικονομική Αποτίμηση Κλιματικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  (DIAE_P_179)ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περιβαλλοντική Παρακολούθηση, Προσομοίωση και Κλιματική Αλλαγή  (DIAE_P_175)ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
Προστασία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων  (DIAE_P_177)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ