Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Greek for Erasmus Students (UTH_LANG_P_101)ΜΟΓΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
Μάθημα για δοκιμές turnitin (UTH_LANG_P_117)ΜΠΑΛΑΤΖΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Μαθημα για δοκιμές διαχειριστή (UTH_LANG_P_124)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Μάθημα για δοκιμές Τεχνικών Υπευθύνων Τηλεδιάσκεψης (teleconf) (UTH_LANG_P_128)όλοι οι τεχνικοί τηλεδιάσκεψης