Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

 • Κατηγορία: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας » Κέντρο Ξένων Γλωσσών » Μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας
 • Για φοιτητές που ανήκουν σε

  • Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Ιταλικά τμημάτων - Πεδίον του Άρεως (UTH_LANG_P_)  -  4 διαθέσιμα μαθήματα

  Για φοιτητές που ανήκουν σε

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών