Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 2 (UTH_LANG_P_125)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γερμανικά 4  (UTH_LANG_P_126)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γερμανικά για Γενικούς Ακαδημαικούς σκοπούς  (UTH_LANG_P_127)ΠΑΛΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ