Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι ΤΣΕΛÀ (UTH_LANG_P_102)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ ΤΣΕΛÀ (UTH_LANG_P_103)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ