Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
cours de fou/niveau débutant/semestre d’été (UTH_LANG_P_123)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
cours de fou/niveau débutant/semestre d’hiver (VENDREDI) (UTH_LANG_P_119)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
cours de fou/niveau débutant/semestre d’hiver (JEUDI) (UTH_LANG_P_118)ΚΑΚΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι & ΙI ΤΣΕΛÀ (UTH_LANG_P_102)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ & ΙV ΤΣΕΛÀ (UTH_LANG_P_103)ΤΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ