Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ 2: ΤΜΗΜΑ Ι.Α.Κ.Α. (UTH_LANG_P_122)ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ 4: ΤΜΗΜΑ Ι.Α.Κ.Α. (UTH_LANG_P_121)ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2019-2020) (ECE_U_102)ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (UTH_LANG_P_120)ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΝ