Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Θ + ΑΠ), Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (SE_LOG_U101)Dr. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Εργαστήριο) (SE_LOG_U160)ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Θεωρία) (SE_LOG_U102)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Θεωρία)  (SE_LOG_U166)ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανάλυση και Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (SE_LOG_U103)ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (SE_LOG_U104)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (SE_LOG_U105)
Αστικό Δίκαιο (SE_LOG_U106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Βάσεις Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ) (SE_LOG_U139) ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διαχείριση Κινδύνου (2021-22)  (SE_LOG_U161)ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (SE_LOG_U109)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (SE_LOG_U110)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Διοικητική Λογιστική (SE_LOG_U111)ΤΣΙΦΟΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Εισαγωγή στη Λογιστική (SE_LOG_U112)ΤΣΙΦΟΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική (293)  (SE_LOG_U113)ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Εισαγωγή στην Πληροφορική (SE_LOG_U114)ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (SE_LOG_U107)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ελεγκτική (SE_LOG_U115)ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (SE_LOG_U116)ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εμπορικό Δίκαιο (SE_LOG_U117)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (SE_LOG_U118)Παπαγεωργίου Γεώργιος
Επενδυτικές Στρατηγικές (SE_LOG_U119)ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (SE_LOG_U120)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εργατικό Δίκαιο (SE_LOG_U121)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θεμελιώδης Ανάλυση και Αποτίμηση Εταιριών (SE_LOG_U122)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Κλαδική Λογιστική (SE_LOG_U123)ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Λογιστικές Εφαρμογές (SE_LOG_U124)ΤΣΙΦΟΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Λογιστική Εταιριών (ACCFIN_U_113)ΒΑΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Λογιστική Εταιριών (SE_LOG_U125)ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Λογιστική Κόστους Ι (SE_LOG_U126)ΤΣΙΦΟΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (SE_LOG_U128)
Μάρκετινγκ (SE_LOG_U129)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (SE_LOG_U130)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_LOG_U167)ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ)  (SE_LOG_U168)ΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (SE_LOG_U134)
Οικονομικά Μαθηματικά (SE_LOG_U135)ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ
Οικονομοτεχνικές Μελέτες (SE_LOG_U136)ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Πληροφοριακά Συστήματα (SE_LOG_U137)ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ
Ποσοτικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (SE_LOG_U138)ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ποσοτικά θέματα Χρηματοοικονομικής (2021-2022) (εργαστήριο) (SE_LOG_U156)ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ποσοτικά θέματα Χρηματοοικονομικής ακαδ.έτος 2021-2022 (ΘΕΩΡΙΑ)  (SE_LOG_U158)ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  (SE_LOG_U149)ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ
ΠΣ Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (τελευταία διδ.ακαδ.έτος 2020-2021, Θεωρία + Εργαστήριο) (SE_LOG_U131)ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πτυχιακή Εργασία (SE_LOG_U140)
Στατιστική Επιχειρήσεων (SE_LOG_U141)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ακ.έτος 2021-2022 (θεωρία -Εργαστήριο)  (SE_LOG_U142)ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων  (SE_LOG_U162)ΣΑΝΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Φορολογική Λογιστική Ι (Φ.Π.Α) (SE_LOG_U143)Παπαγεωργίου Γεώργιος
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (κωδικός μαθήματος 592, 5ο Εξάμηνο) (SE_LOG_U155)ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χρηματοδοτική Διοίκηση (SE_LOG_U146)ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χρηματοοικονομικές Αγορές (SE_LOG_U147)ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική (SE_LOG_U148)ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ