Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΤΣΟΥΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Περιγραφή

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εδώ θα βρείτε το υλικό της θεωρίας και του εργαστηρίου του μαθήματος.

Ενότητες

Ιανουάριος 2021

Οδηγίες για τις εξετάσεις του μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Αγαπητοί φοιτητές,

η εξέταση του μαθήματος σύμφωνα με την 1η έκδοση του προγράμματος εξέτασης είναι τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στις 14:00. Η εξεταστέα ύλη είναι ίδια με τα προηγούμενα εξάμηνα και έχει αναρτηθεί στα έγγραφα και στο φάκελο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

Αρχικά, όποιοι επιθυμείτε να εξεταστείτε, θα πρέπει να εγγραφείτε στην ομάδα Ομάδα 1η – Φοιτητές που θα εξεταστούν στην εξεταστική Ιανουαρίου 2021

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εδώ σε αυτό το μάθημα του eclass παράλληλα και στο MSTeams στην ηλεκτρονική τάξη με κωδικό jt2vxav . Επομένως, δηλώστε αυτή την ομάδα στις τάξεις σας στο MSTeams πριν την ημέρα της εξέτασης.

Για τη διεξαγωγή της εξέτασης τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 στις 14:00 θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο MS Team

 

Κανονισμοί για την εξ'αποστάσεως εξέταση στo μάθημα

  • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ώστε να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε οπτικά τους φοιτητές καθώς και η ύπαρξη υπολογιστή ώστε να μπορούν να απαντηθούν και επιλυθούν οι ερωτήσεις και ασκήσεις.
  • Η κάμερα στον υπολογιστή του φοιτητή θα πρέπει να είναι ανοικτή και να δείχνει το φοιτητή σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο φοιτητής θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο που δεν υπάρχουν άλλα άτομα.
  • Οι φοιτητές δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την κάμερα κατά τη διάρκεια της εξέτασης για ΚΑΝΕΝΑ λόγο.
  • Η πιστοποίηση της ταυτότητας θα γίνει από τον καθηγητή 30 λεπτά πριν την εξέταση.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους (ΠΑΣΟ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, κ.λπ.) το οποίο θα επιδείξουν στον καθηγητή.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κωδικούς και password για το eclass και το MSTeams.
  • Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει ατομική προφορική εξέταση σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων (π.χ. διακοπή βίντεο, ή αν υπάρχουν υπόνοιες αντιγραφής).
  • Η συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κανόνων που τίθενται για την εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος

Η διδάσκουσα

Π.Τσούτσα