Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας (SE_EY_U125)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ (Ε) (SE_EY_U163)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντοχή υλικών (Θεωρία) (2020-2021) (SE_EY_U165)ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ (Θ) και (ΑΠ)  (SE_EY_U153)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βραχομηχανική και Στοιχεία Σηράγγων (SE_EY_U102)ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS)  (SE_EY_U182)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) (2019-2020) (EY191) (SE_EY_U103)Ντάσιου Κωνσταντίνα
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) (2020-2021) (SE_EY_U166)ΔΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) (2021-2022)  (SE_EY_U180)ΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διοίκηση Εργοταξίου (SE_EY_U105)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δομικά υλικά - Τεχνικές και Μέθοδοι Χαρακτηρισμού και Ελέγχου (SE_EY_U106)ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Δομικά Υλικά-Τεχνικές & Μέθοδοι Χαρακτηρισμού και Ελέγχου  (SE_EY_U185)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εγγειοβελτιωτικά έργα (SE_EY_U107)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εδαφομηχανική (SE_EY_U108)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας  (SE_EY_U176)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (EY196) (SE_EY_U109)Ντάσιου Κωνσταντίνα
Έργα Αποχετεύσεων - Επεξεργασία Λυμάτων (SE_EY_U110)ΜΠΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (Θ + ΑΠ) (2020-2021) (SE_EY_U173)ΔΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Έργα Αποχετεύσεων – Επεξεργασία Λυμάτων (SE_EY_U170)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εφαρμογές Σκυροδέματος με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (SE_EY_U111)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εφαρμογές Σκυροδέματος σε Τεχνικά Έργα (2021-2022)  (SE_EY_U178)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εφαρμογές Σκυροδέματος σε Τεχνικά Έργα (Θεωρία) (2020-2021)  (SE_EY_U172)ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων (SE_EY_U113)ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κυκλοφοριακή Τεχνική και Σιδηρόδρομοι (SE_EY_U151)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Κυκλοφοριακή Τεχνική και Σιδηρόδρομοι_2022-2023 (SE_EY_U114)ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μαθηματικά ΙΙ (SE_EY_U116)ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ξένη Γλώσσα - Τεχνική Ορολογία (SE_EY_U118)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ξένη Γλώσσα I  (SE_EY_U146)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ξένη Γλώσσα II  (SE_EY_U147)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οδοποιία - Ι (SE_EY_U119)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οδοποιία - ΙΙ - Ασφαλτικά (SE_EY_U120)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι (Ε) (SE_EY_U164)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οικονομική Διαχείριση Έργων (SE_EY_U121)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Θ) (SE_EY_U158)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (Ε)  (SE_EY_U152)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περιβαλλοντική Χημεία (SE_EY_U127)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων (SE_EY_U123)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)  (SE_EY_U150)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Νερού (SE_EY_U124)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πρακτική Άσκηση  (SE_EY_U148)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Προγραμματισμός Η/Υ (SE_EY_U126)ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πτυχιακή Εργασία (για το ΠΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Λάρισας)  (SE_EY_U159)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στατική (2020-2021)  (SE_EY_U174)ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στερεά μη Επικίνδυνα Απόβλητα και επιλογή Χ.Υ.Τ.Α.  (SE_EY_U186)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα και Επιλογή Χ.Υ.Τ.Α. (SE_EY_U129)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα και Επιλογή Χ.Υ.Τ.Α. (Εργαστήριο) (2020-2021) (SE_EY_U154)ΖΙΑΜΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα και Επιλογή Χ.Υ.Τ.Α. (Εργαστήριο) (2022-2023)  (SE_EY_U183)ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
Σχεδιασμός Αερολιμένων (SE_EY_U130)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Σχεδιασμός Λιμένων (SE_EY_U131)ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνικά Έργα Οδοποιίας (SE_EY_U132)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2022-2023)  (SE_EY_U184)ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τεχνική Γεωλογία (SE_EY_U133)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνική Νομοθεσία - Ασφάλεια Εργασίας (SE_EY_U134)ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Τεχνική Υδρολογία (SE_EY_U135)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τεχνικό Σχέδιο - Ηλεκτρονική Σχεδίαση (SE_EY_U136)
Τοπογραφία (SE_EY_U137)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογραφία  (SE_EY_U175)ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ -Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (SE_EY_U162)ΚΑΡΥΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Υδρεύσεις (SE_EY_U140)ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υδροδυναμικά Έργα - Φράγματα (Εργαστήριο) (SE_EY_U161)ΞΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπολογισμοί Κατασκευών (2020-2021) (SE_EY_U171)ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπολογισμός Υδραυλικών Έργων με Χρήση Η/Υ (SE_EY_U143)ΞΑΦΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ (SE_EY_U169)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φυσική (ΠΜ ΤΕ) (SE_EY_U144)ΠΑΠΠΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΧΡΗΣΗ Η/Υ  (SE_EY_U160)ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ