Πρακτική Άσκηση

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Αν ο Φορέας ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, δικαιούται επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ και μιλάμε για πρακτική άσκηση με ΟΑΕΔ. Αν ο Φορέας δεν δικαιούται επιχορήγηση π.χ. είναι Ιδιωτικού Τομέα αλλά δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΑΕΔ, ή ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, τότε μιλάμε για πρακτική άσκηση χωρίς ΟΑΕΔ, δηλαδή χωρίς επιχορήγηση της επιχείρησης/εταιρίας από τον ΟΑΕΔ.

  • Αιτήσεις Έναρξης Π.Α.: Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο 
  • Ημερομηνία έναρξης 6μηνιαίας Π.Α. που μπορεί να γραφεί στη σύμβαση: Απρίλιο και Οκτώβριος κάθε έτους
  • Αιτήσεις Ολοκλήρωσης Π.Α.: Αμέσως μετά τη λήξη της 6μηνης Π.Α.

Όλα τα έντυπα, βρίσκονται εδώ. 

 

Διαιδκασία έναρξης:

Ο φοιτητής θα πρέπει να λάβει βεβαίωση ότι γίνεται δεκτός για εκπόνηση πρακτικής άσκησης από το Φορέα και να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφαέρονται κάθε φορά στη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται από την υπεύθυνη καθηγήτρια πρακτικής άσκησης για το προγραμμα σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας σε σευνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημιου Θεσσαλίας.

Επίσης πριν από την υπογραφή των συμβάσεων ο φορέας θα πρέπει να έχει ανοίξει λογαριασμό στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να έχει δημοσιεύσει 1 θέση πρακτικής άσκησηςστο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στη συνέχεια να ενημερωθεί o κος Μεγας (2410684723)  για να αντιστοιχηθεί η θέση με τον συγκεκριμένο φοιτητή.