Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (DIAE_P_101)
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (DIAE_P_102)ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (DIAE_P_103)
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (DIAE_P_104)
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (DIAE_P_105)
ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (DIAE_P_106)
ΑΣΤΑΘΗΣ ΡΟΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (DIAE_P_107)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ (DIAE_P_108)ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  (DIAE_P_186)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (DIAE_P_109)
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (DIAE_P_110)ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (DIAE_P_111)
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (DIAE_P_112)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (DIAE_P_113)
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ (DIAE_P_114)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (DIAE_P_115)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DIAE_P_116)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (DIAE_P_117)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIAE_P_118)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIAE_P_119)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (DIAE_P_120)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (CASE STUDIES) (DIAE_P_121)
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (DIAE_P_122)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (DIAE_P_123)ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ ΑΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DIAE_P_124)
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (DIAE_P_125)ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (DIAE_P_126)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (DIAE_P_127)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (DIAE_P_128)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (DIAE_P_129)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (DIAE_P_130)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ - ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (DIAE_P_131)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (DIAE_P_132)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (DIAE_P_133)
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΔΡΟΒΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (DIAE_P_134)
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (DIAE_P_135)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DIAE_P_136)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΒΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ (DIAE_P_137)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (DIAE_P_138)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (DIAE_P_139)
ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (DIAE_P_140)ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (DIAE_P_141)
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (DIAE_P_142)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (DIAE_P_143)
ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (DIAE_P_145)
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (DIAE_P_146)
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (DIAE_P_147)
ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ (DIAE_P_148)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (DIAE_P_149)