Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
DNA ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ. ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ, ΓΕΝΩΜΙΚΗ. ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (BIO_P_144)
DNA, RNA, ΡΟΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (BIO_P_145)
PCR, RT-PCR, REAL-TIME PCR, LCR, NASBA, bDNA, PCR-ARMs, PCR-ASO. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΝ SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ (BIO_P_146)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ. (BIO_P_147)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  (BIO_P_148)ΛΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΚΑΜΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (GMOs) (BIO_P_149)
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (BIO_P_150)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ  (BIO_P_151)ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΚΑΜΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_MSc2 (BIO_P_180)ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
.
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (BIO_P_153)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  (BIO_P_155)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  (BIO_P_156)ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  (BIO_P_157)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ (ROTATION) (BIO_P_158)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (BIO_P_159)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ  (BIO_P_160)ΓΙΑΚΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΩΜΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (BIO_P_161)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (BIO_P_162)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (BIO_P_163)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (BIO_P_164)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  (BIO_P_165)ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  (BIO_P_166)ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
.
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  (BIO_P_167)ΖΙΦΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΨΑΡΡΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ (BIO_P_168)
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ DNA, ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ (BIO_P_169)
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ DNA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (BIO_P_170)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (BIO_P_171)
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (BIO_P_173)
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  (BIO_P_174)ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (BIO_P_175)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  (BIO_P_176)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (BIO_P_177)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (BIO_P_178)