Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοηθικά ζητήματα στην Τοξικολογία  (BIO_P_109)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΑΝΝΑ
Εκτίμηση και Διαχείριση κινδύνου στην τοξικολογία (BIO_P_110)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μέθοδοι διαχωρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών προϊόντων  (BIO_P_111)ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ουσιών, Τοξικοκινητική, Doping, Iατροδικαστική Τοξικολογία (BIO_P_112)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μοριακή Τοξικολογία  (BIO_P_113)ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΙΑΚΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περιβαλλοντική και Διατροφική Τοξικολογία  (BIO_P_114)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ, ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοξικολογία Οργάνων - Κλινικές Μελέτες (BIO_P_115)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χημειοπροφύλαξη και μηχανισμοί  (BIO_P_116)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΤΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
.