Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοηθικά ζητήματα στην Τοξικολογία  (BIO_P_109)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εκτίμηση και Διαχείριση κινδύνου στην τοξικολογία (BIO_P_110)
Μέθοδοι διαχωρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης φυσικών προϊόντων  (BIO_P_111)ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μεταβολισμός ξενοβιοτικών ουσιών, Τοξικοκινητική, Doping, Iατροδικαστική Τοξικολογία (BIO_P_112)
Μοριακή Τοξικολογία (Ιοί, Μικρόβια, Βιοπληροφορική)  (BIO_P_113)ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Περιβαλλοντική και Διατροφική Τοξικολογία  (BIO_P_114)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοξικολογία Οργάνων - Κλινικές Μελέτες (BIO_P_115)
Χημειοπροφύλαξη και μηχανισμοί  (BIO_P_116)ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ