Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας-1 (BIO_P_101)
Εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας-2 (BIO_P_102)
Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-1 (BIO_P_103)
Παρουσιάσεις πρωτότυπων εργασιών-2 (BIO_P_104)
Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις (BIO_P_105)
Συγγραφή Ερευνητικής Πρότασης (BIO_P_106)
Τεχνικές Βιοχημικής ανάλυσης (BIO_P_107)
Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής (BIO_P_108)