Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
103 Μαθηματικά Ι 2022-23 (πρώην ΠΜ01 Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων)  (DE_U_103)ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Αγγλικά Ι (DE_U_180)ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Αγγλικά ΙΙΙ (DE_U_181)ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΛΧ06) (2022-2023) (DE_U_166)ΜΠΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αρχές Διοίκησης (DE_U_101)ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχές Μάρκετινγκ (DE_U_140)ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αστικό Δίκαιο (DE_U_104)ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (DE_U_138)ΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (2021-22)  (DE_U_148)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Διεθνές Επιχειρείν  (DE_U_158)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Διεθνής Χρηματοοικονομική  (DE_U_137)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διεθνής Χρηματοοικονομική (2021-2022) (DE_U_167)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Διοίκηση Eφοδιαστικής Aλυσίδας  (DE_U_150)ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  (DE_U_154)ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διοίκηση Επωνυμίας (Branding) (DE_U_179)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (2022-2023) (DE_U_119)ΜΠΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διοίκηση Λειτουργιών (ΔΕ03)  (DE_U_120)ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  (DE_U_143)ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών  (DE_U_129)ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Διοίκηση Παραγωγής  (DE_U_178)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Διοίκηση Ποιότητας  (DE_U_173)ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  (DE_U_152)ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Διοίκηση Υπηρεσιών  (DE_U_151)ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  (DE_U_139)ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία  (DE_U_170)ΛΕΒΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (DE_U_122)ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  (DE_U_172)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες  (DE_U_176)ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εργατικό Δίκαιο  (DE_U_160)ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ηγεσία  (DE_U_128)ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (DE_U_134)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)  (DE_U_131)ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)  (DE_U_132)ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)  (DE_U_133)ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Λογιστική Ι (DE_U_110)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Λογιστική Ι (2021-2022) (DE_U_142)ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Λογιστική ΙΙ  (DE_U_171)ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Λογιστική ΙΙ (2021-2022)  (DE_U_162)ΡΑΓΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Μάθημα Εξομοίωσης, ΗΓΕΣΙΑ  (DE_U_130)ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μακροοικονομική (DE_U_108)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών  (DE_U_177)ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέθοδοι Έρευνας (2022-23) (DE_U_174)ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Μικροοικονομική (DE_U_102)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2022 2023  (DE_U_163)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά (DE_U_121)ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  (DE_U_155)ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορική Ι (DE_U_105)ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πληροφορική ΙΙ (DE_U_111)ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ι (ΠΜ03) (DE_U_118)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων ΙΙ  (DE_U_153)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (DE_U_109)ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Στρατηγική Διοίκηση  (DE_U_149)ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στρατηγικό Μάρκετινγκ  (DE_U_156)ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Συμπεριφορά Καταναλωτή (DE_U_144)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Συμπεριφορά Καταναλωτή  (DE_U_123)ΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων  (DE_U_175)ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τουριστική Οικονομία  (DE_U_161)ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (DE_U_136)ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ  (DE_U_127)ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Χρονικός Προγραμματισμός Έργων (2022-23) (DE_U_159)ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Ψηφιακό Mάρκετινγκ (DE_U_135)ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ