Πληροφορική Ι

ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έλθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τις εισαγωγικές έννοιες των κύριων γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της πληροφορικής. Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

·       Βασικές κατηγορίες υπολογιστών και αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων

·       Εισαγωγικές έννοιες δικτύων υπολογιστών και υπηρεσιών διαδικτύου

·       Εισαγωγικές έννοιες αποθήκευσης δεδομένων

·       Λογισμικό για επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήματα

·       Εφαρμογές στο διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα και επιχειρηματική χρήση αυτών

·       Ασφάλεια στο διαδίκτυο

·       Εισαγωγή στους αλγορίθμους και στις γλώσσες προγραμματισμού.