Αναβολή μαθήματος Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Θ) 13/5/21
- Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 - 12:41 μ.μ. -

Το αυριανό μάθημα 13/5/2021 Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Θ) αναβάλεται, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Θα γίνει κανονικά το μάθημα στις 20/5,