Πρόβλημα Λειτουργίας του MS TEAMS
- Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021 - 1:37 μ.μ. -

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, το MS TEAMS δεν λειτουργεί κανονικά από τις 8/2, λόγω τεχνικού προβλήματος με τους κωδικούς. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μέσω MS TEAMS κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αυτό δεν επηρεάζει τη διενέργεια της εξέτασης που θα γίνει κανονικά μέσω eclass την προγραμματισμένη μέρα και ώρα.