ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΟΑΕΔ ΑΠΟ 1/4/2024 -01/10/2024
- Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 - 11:15 π.μ. -

Λάρισα 29-01-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΟΑΕΔ)  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
01/04/2024- 01/10/2024

 

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας  που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση (ΟΑΕΔ), για την περίοδο από 01/04/2024 έως 01/10/2024 ότι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 26/02/2024 έως και 08/03/2024 ώρα 14:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση σε έντυπη μορφή. Υπόδειγμα υπάρχει στο eclass.uth.gr. Η αίτηση πρέπει να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το/η φοιτητή/τρια.
  2. Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Πρακτικής. Εκδίδεται με αίτηση του/της φοιτητή/τριας στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Το πρωτότυπο το παραδίδετε στον εργοδότη στο τέλος της πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές πρέπει μέσω ηλεκτρονικής γραμματείας να ζητήσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.


Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση με ΟΑΕΔ, θα επιλέξουν "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ" και "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Πρ.Σπ.) v1.0 ".
 Στα σχόλια θα γράψουν: πρακτική άσκηση με ΟΑΕΔ.

  1. Βεβαίωση Εργοδότη. Υπόδειγμα υπάρχει στο eclass.uth.gr
  2. Ειδική σύμβαση εργασίας φοιτητή/τριας για την πρακτική άσκηση σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα. Και τα τέσσερα αντίτυπα θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή (όχι σκαναρισμένη) από το φορέα και το/η φοιτητή/τρια. Υπάρχει στο eclass.uth.gr (Επιλέξτε τη σωστή σύμβαση, ανάλογα με το αν ο φορέας σας ανήκει στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν  σε έντυπη  μορφή ως εξής:

Σε φάκελο που θα αναγράφει ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας και θα φέρει την ένδειξη «Έναρξη Πρακτικής Άσκησης – 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024».

  • Αυτοπροσώπως στη γραμματεία (τοποθέτηση στο γραμματοκιβώτιο έξω από το γραφείο)
  • Με COYRIER, με δική σας μέριμνα και ευθύνη στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

Περιφερειακή οδός Λάρισας-Τρικάλων 41500 Λάρισα

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας

 

Καταληκτική ημερομηνία είναι 08/03/2024 ώρα 14:00

 

Για πληροφορίες απευθύνεστε αποκλειστικά στον κ. Κων/νο Μπλιο στο blios@uth.gr

 

Παρακαλείστε για την πιστή τήρηση των παραπάνω, γιατί τυχόν λάθη θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις της Πρακτικής Άσκησής σας.