Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Contact

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΠΘ
Μεταμορφώσεως 2,
T.K. 383 33
Βόλος
Δεν υπάρχει προσωρινά δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 eclasshelp <at> uth.gr