Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 6895
  •   -  Open Courses363
  •   -  Registration required1382
  •   -  Closed courses5150
  • 53419
  •   -  Enseignants2250
  •   -  étudiants51117
  •   -  Utilisateur Visiteur52