Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 6541
  •   -  Open Courses448
  •   -  Registration required1184
  •   -  Closed courses4909
  • 41559
  •   -  Enseignants1966
  •   -  étudiants39549
  •   -  Utilisateur Visiteur44