Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 5299
  •   -  Open Courses298
  •   -  Registration required977
  •   -  Closed courses4024
  • 33617
  •   -  Enseignants1661
  •   -  étudiants31933
  •   -  Utilisateur Visiteur23