Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 6631
  •   -  Open Courses428
  •   -  Registration required1252
  •   -  Closed courses4951
  • 46950
  •   -  Enseignants2087
  •   -  étudiants44819
  •   -  Utilisateur Visiteur44