Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 6755
  •   -  Open Courses365
  •   -  Registration required1324
  •   -  Closed courses5066
  • 52565
  •   -  Enseignants2186
  •   -  étudiants50329
  •   -  Utilisateur Visiteur50