Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 6847
  •   -  Open Courses439
  •   -  Registration required1286
  •   -  Closed courses5122
  • 47430
  •   -  Enseignants2126
  •   -  étudiants45259
  •   -  Utilisateur Visiteur45