Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Fiche d'identité de la plateforme

eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 4999
  •   -  Open Courses288
  •   -  Registration required917
  •   -  Closed courses3794
  • 27333
  •   -  Enseignants1522
  •   -  étudiants25789
  •   -  Utilisateur Visiteur22