Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Περιγραφή

Το μάθημα επιχειρεί μια επισκόπηση των εφαρμογών των ΤΠΕ, και ιδιαίτερα του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή.

Αναφέρεται σε θέματα όπως τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης, συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου, αντικείμενα μάθησης και πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών, learning analytics, μάθηση μέσω φορητών συσκευών, MOOC, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτή εξέταση και υποχρεωτική ατομική εργασία - ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθήματος στην πλατφόρμα Moodle.

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

karagian@uth.gr

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις