Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με έμφαση στις εφαρμογές τους για την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή.

Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως: εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Η/Υ, λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές, αλγόριθμοι και προγραμματισμός, διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός, τεχνητή νοημοσύνη, διάχυτος υπολογισμός και περιρρέουσα νοημοσύνη, εφαρμογές ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικές ατομικές εργασίες και γραπτή εξέταση.

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
karagian@uth.gr

Ημερολόγιο