ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περιγραφή

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα φιλοδοξεί να δώσει μιαν όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη συνολική εικόνα του αντικειμένου της Οικονομικής Επιστήμης. Βασικός του στόχος είναι να παρουσιάσει με τρόπο συνθετικό αλλά και κριτικό τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική Επιστήμη, τις κύριες επιστημονικές τάσεις που επικρατούν στο χώρο καθώς και τα βασικά μεθοδολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Κωδικός: ECON_U_200
Κατηγορία: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ενότητες

 1. Το αντικείμενο της οικονομικής και οι ιδιαιτερότητες του
 2. Μέθοδοι προσέγγισης των οικονομικών φαινομένων
 3. Οι κύριες τάσεις στην Οικονομική Επιστήμη σήμερα
 4. Η λειτουργία της αγοράς: Ανταγωνισμός και συντονισμός
 5. Το νεοκλασικό υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού
 6. Προβλήματα λειτουργίας (αποτυχίες) της αγοράς
 7. Τα διλήμματα της μακροοικονομικής πολιτικής
 8. Δημόσιος τομέας & οικονομία
 9. Κρατικός παρεμβατισμός
 10. Στοιχεία Οικονομικής πολιτικής: στόχοι & εργαλεία
 11. Οικονομική ανάπτυξη και ανισότητες στην παγκόσμια οικονομία.
 12. Δείκτες αναπτυξιακού επιπέδου, επεξηγηματικοί παράγοντες αναπτυξιακών διαφορών.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -