ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Διαιδκασία έναρξης:

Ο φοιτητής θα πρέπει να λάβει βεβαίωση ότι γίνεται δεκτός για εκπόνηση πρακτικής άσκησης από το Φορέα και να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφαέρονται κάθε φορά στη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται από την υπεύθυνη καθηγήτρια πρακτικής άσκησης για το προγραμμα σπουδών Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας σε σευνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημιου Θεσσαλίας.

Επίσης πριν από την υπογραφή των συμβάσεων ο φορέας θα πρέπει να έχει ανοίξει λογαριασμό στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και να έχει δημοσιεύσει 1 θέση πρακτικής άσκησηςστο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στη συνέχεια να ενημερωθεί o κος Μεγας (2410684723)  για να αντιστοιχηθεί η θέση με τον συγκεκριμένο φοιτητή.