Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣ ΤΤ  (έχει λήξει)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη: 19/6/21, 9:30 π.μ.
Λήξη: 19/6/21, 9:45 π.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 0/10
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"  (έχει λήξει

Ερωτήσεις επιλογής, χωρίς αρνητική βαθμολογία

Έναρξη: 26/1/21, 12:10 μ.μ.
Λήξη: 26/1/21, 12:30 μ.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσπάθειες: 3/3
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι