Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΘΕΜΑ 5  (έχει λήξει)

ΜΟΝΑΔΕΣ =4

Έναρξη: 6/9/22, 12:25 μ.μ.
Λήξη: 6/9/22, 12:50 μ.μ.
Διάρκεια: 25 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΘΕΜΑ 4  (έχει λήξει)

ΜΟΝΑΔΕΣ =1

Έναρξη: 6/9/22, 12:05 μ.μ.
Λήξη: 6/9/22, 12:20 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΘΕΜΑ 3  (έχει λήξει)

ΜΟΝΑΔΕΣ =1

Έναρξη: 6/9/22, 11:45 π.μ.
Λήξη: 6/9/22, 12:00 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙOY- ΘΕΜΑ 2  (έχει λήξει)

ΜΟΝΑΔΕΣ =1

Έναρξη: 6/9/22, 11:25 π.μ.
Λήξη: 6/9/22, 11:40 π.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙOY- ΘΕΜΑ 1  (έχει λήξει)

ΜΟΝΑΔΕΣ =3

Έναρξη: 6/9/22, 11:00 π.μ.
Λήξη: 6/9/22, 11:20 π.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022  (έχει λήξει)

H ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΜΟΝΑΔΕΣ : 10

 

Έναρξη: 6/9/22, 9:00 π.μ.
Λήξη: 6/9/22, 9:55 π.μ.
Διάρκεια: 55 λεπτά
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι