Φυσική (Diet)

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024  (έχει λήξει)

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να απαντήσουν σε όλα τα θέματα.

Έναρξη: 23/2/24, 10:00 π.μ.
Λήξη: 23/2/24, 11:00 π.μ.
Διάρκεια: 90 λεπτά
Προσπάθειες: 0/3