Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣ ΔΔ  (έχει λήξει)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη: 3/9/21, 2:20 μ.μ.
Λήξη: 3/9/21, 2:30 μ.μ.
Διάρκεια: 10 λεπτά
Προσπάθειες: 0/10
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣ ΔΔ  (έχει λήξει)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έναρξη: 29/6/21, 1:00 μ.μ.
Λήξη: 29/6/21, 1:15 μ.μ.
Διάρκεια: 15 λεπτά
Προσπάθειες: 0/10
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ)  (έχει λήξει

Ερωτήσεις επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν την απάντηση των ερωτήσεων βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει σωστά εγγραφή στο μάθημα, ώστε να εμφανίζεται ο ονοματεπώνυμό σας και ο αριθμός μητρώου. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό ή δεν έχει δηλωθεί το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου, θα εμφανίζεται ως ανώνυμο το γραπτό και δεν θα μπορεί να περαστεί βαθμολογία, λόγω έλλειψης ταυτοπροσωπίας.

Έναρξη: 26/1/21, 1:15 μ.μ.
Λήξη: 26/1/21, 1:50 μ.μ.
Διάρκεια: 20 λεπτά
Προσπάθειες: 3/5
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι