Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Ανάλυση Δεδομένων (Ανοικτό μάθημα) (PRD_U_197)Κωνσταντίνος ΠεράκηςA+ 
Δημογραφία (Ανοικτό μάθημα) (PRD_U_198)Βύρων ΚοτζαμάνηςA+ 
Ειδικά Θέματα Δημογραφίας: Χωρικές Διαστάσεις Δημογραφικών Φαινομένων (Ανοικτό μάθημα) (PRD_U_203)Δημήτριος ΚαρκάνηςA- 
Μέθοδοι Έρευνας (Ανοικτό μάθημα) (PRD_U_200)Βύρων ΚοτζαμάνηςA-