Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Γεωλογία (ακαδ. έτος 2012-2013) (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_303)Ιωάννης ΚλαψόπουλοςA- 
Θεμελιώσεις & Αντιστηρίξεις Τεχνικών Έργων (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_304)Αιμίλιος ΚωμοδρόμοςA- 
Μεταλλικές Κατασκευές Ι (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_305)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣA+ 
Οδική Ασφάλεια (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_306)Ευτυχία ΝαθαναήλA+ 
Σχεδιασμός και αξιολόγηση συστημάτων μεταφορών (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_312)Ευτυχία ΝαθαναήλA- 
Σχεδιασμός Μεταφορών (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_308)Ευτυχία ΝαθαναήλA- 
Τεχνική Μηχανική ΙΙ (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_309)Αντώνιος ΓιαννακόπουλοςA- 
Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση (Ανοικτό μάθημα) (CIV_U_310)Αθανάσιος Λουκάς - Λάμπρος ΒασιλειάδηςA-