Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις (ECE_U_202)ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣA- 
Σπουδές φύλου και λογοτεχνία (ECE_U_201)ΣΗΦΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΥΡΤΩA- 
Ψηφιακά Μέσα (ECE_U_200)Ηλίας ΚαρασαββίδηςA+