Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for Environmental Scientists (ENV_U_113)ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Workshop: Global Environmental Issues  (ENV_U_188)ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (ENV_U_165)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (ENV_U_148)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Αναλυτική και Περιβαλλοντική Χημεία (ENV_U_107)ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (2023-2024)  (ENV_U_204)ΖΗΣΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) (ENV_U_118)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Εργαστήριο) (2021-2022)  (ENV_U_139)ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες  (ENV_U_142)ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Βιολογία (2023-2024)  (ENV_U_184)ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΒΟΤΑΝΙΚΗ (2023-2024)  (ENV_U_183)ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ  (ENV_U_179)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γενική Βιολογία (2022-2023) (ENV_U_104)ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Γενική Μικροβιολογία (2023-2024)  (ENV_U_186)ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Γενική Χημεία (ENV_U_103)ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Γεωπληροφορική (GIS) και Μέθοδοι χωρικής Ανάλυσης  (ENV_U_132)ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημογραφία και Φυσικοί Πόροι (2023-2024)  (ENV_U_205)ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2022-2023) (ENV_U_136)ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2023-2024)  (ENV_U_200)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας  (ENV_U_141)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διαχείριση Αγροτικών Οικοσυστημάτων (2022-2023)  (ENV_U_169)ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Θ)  (ENV_U_166)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΩΝ  (ENV_U_153)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διαχείριση Παράκτιων Οικοσυστημάτων (2022-2023) (ENV_U_134)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2023-2024)  (ENV_U_181)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2021-2022) (ENV_U_147)ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (2022-2023)  (ENV_U_172)ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Υ629 Διαχείριση Υδατικών Πόρων)  (ENV_U_152)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (2022-2023) (ENV_U_135)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστημών Διδάσκουσα  (ENV_U_151)Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (2023-2024) (ENV_U_195)ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2022-2023) (ENV_U_159)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2023-2024)  (ENV_U_199)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Θ)  (ENV_U_130)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική (ENV_U_112)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2023-2024)  (ENV_U_182)ΖΙΩΓΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  (ENV_U_138)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Περιβάλλον (2023-2024)  (ENV_U_190)ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ - ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ζωολογία (2023-2024)  (ENV_U_185)ΔΕΡΜΙΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας (2022-2023)  (ENV_U_161)ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (ENV_U_124)ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Λιμνολογία  (ENV_U_177)Χατζηλέλεκας Δημοσθένης
Μαθηματικά 2  (ENV_U_125)ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαθηματικά Ι (Τμ. Περιβάλλοντος) (ENV_U_101)ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μαθηματικά ΙΙ (Τμ. Περιβάλλοντος) (ENV_U_110)ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Μαθηματική Μοντελοποίηση Περιβαλ/κών Συστημάτων  (ENV_U_164)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Μετεωρολογία - Κλιματολογία (ENV_U_128)ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μοριακή Οικολογία (2022-2023)  (ENV_U_168)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οικολογία (2022-2023) (ENV_U_108)ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Οικολογία Νόσων (2023-2024)  (ENV_U_187)ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Οικολογία Τοπίου (2023-2024)  (ENV_U_191) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  (ENV_U_155)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENV_U_115)ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ II (2022-2023)  (ENV_U_133)ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι (2023-2024)  (ENV_U_193)ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Οικονομικά του Περιβάλλοντος ΙΙ (2023-2024)  (ENV_U_203)ΖΗΣΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Οικοτοξικολογία (2022-2023)  (ENV_U_162)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2019-2020) (ENV_U_106)ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (2022-2023)  (ENV_U_157)ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (ENV_U_144)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Περιβαλλοντική Γεωλογία (ENV_U_111)ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (Θ) (ENV_U_122)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2020-2021) (ENV_U_126)ΓΚΑΡΓΚΑΒΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2022-2023)  (ENV_U_149)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2023-2024)  (ENV_U_206)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2022-2023 (ENV_U_140)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (2023-2024)  (ENV_U_202)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (201_ΠΠΣ30.Υ313)  (ENV_U_116)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  (ENV_U_146)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ENV_U_117)ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Περιβαλλοντικός Χωρικός Σχεδιασμός (2023-2024)  (ENV_U_192)ΛΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ποιότητα & επεξεργασία νερού (2022-2023)  (ENV_U_158)ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πολιτική Οικολογία  (ENV_U_176)ΔΕΡΜΙΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Πρακτική Άσκηση  (ENV_U_173)ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Προγραμματισμός Η/Υ (ENV_U_105)ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΔΙΠ)
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ENV_U_198)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στοιχεία Ρευστομηχανικής (ENV_U_109)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Σύγχρονες Μέθοδοι Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής Ρύπανσης (2023-2024)  (ENV_U_163)ΚΑΚΑΒΑΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ., ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Γ., ΦΑΡΑΣΛΗΣ Ι.
Σχεδίαση με Η/Υ (2023-2024)  (ENV_U_197)ΓΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  (ENV_U_154)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (2023-2024) (ENV_U_201)ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Θ) (ENV_U_123)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τεχνολογία Αξιοποίησης Δευτερογενών Υλικών (2022-2023)  (ENV_U_170)ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2022-2023)  (ENV_U_150)ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2023-2024)  (ENV_U_180)ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ENV_U_131)ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΓΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (2023-2024)  (ENV_U_189)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Υγιεινή και Ασφάλεια Περιβάλλοντος (2022-2023)  (ENV_U_167)ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  (ENV_U_145)ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  (ENV_U_127)ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υδραυλικά Έργα (2022-2023)  (ENV_U_171)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Υδρολογία (ENV_U_119)ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ
Φυσική για Περιβαλλοντικές Επιστήμες (ENV_U_102)ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φυσικοί Κίνδυνοι  (ENV_U_196)ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  (ENV_U_143)ΦΑΡΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (2022-2023) (ENV_U_121)ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ψυχολογία (2023-2024) (ENV_U_194)ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ψυχολογία (2022-2023)  (ENV_U_160)ΓΚΑΡΓΚΑΒΟΥΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ωκεανογραφία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα  (ENV_U_129)Σπυροπούλου Αλεξάνδρα